Verschraegen Suzanne

Orthodontiste

Verschraegen Suzanne studeerde in 2015 af als master in de Tandheelkunde aan de KU Leuven. Na haar stagejaar als tandarts in 2016 keerde ze terug naar de KU Leuven waar ze haar fulltime specialistische opleiding orthodontie aanvatte. In 2018 nam ze nog deel aan de 2-jaarlijkse buitenlandse missie om kinderen en volwassenen tandheelkundig te behandelen in de Filipijnen. In haar laatste jaar opleiding als orthodontiste volgde ze haar stage in onze praktijk bij onze stagemeester voor orthodontie Sofie Nuttens, waarna ze ons team heeft vervoegd. Sinds 2019 versterkt ze mee het team van orthodontisten in Antwerpen. Ze behandelt zowel kinderen als volwassenen en werkt nauw samen met het MKA-team van AZ-Monica (Antwerpen, Brasschaat en Lier) voor de kleine maar ook meer uitgebreide chirurgische ingrepen.