Tandheelkunde

tandheelkundeAlgemene tandheelkunde

Het repareren van gaatjes wordt ook wel conserveren genoemd. Het tandbederf (cariës) wordt weggenomen, en er wordt een vulling (restauratie) aangebracht. Soms kan zo een behandeling pijnlijk zijn en in samenspraak met u kan er worden besloten dit met verdoving te doen.

In onze praktijk wordt uitsluitend met wit vulmateriaal (composiet, glasionomeer) gewerkt.
Het werken met composiet is veel techniekgevoeliger dan met amalgaam.

Na vervaardiging van de restauratie in uw eigen tandkleur, kunt u meteen weer eten en drinken, daar de vulmaterialen meteen zijn uitgehard. Soms kan na behandeling een gevulde tand of kies nog wat gevoelig zijn, hetgeen meestal binnen afzienbare tijd verdwijnt.

esthetische-tandheelkundeEsthetische tandheelkunde

Elk gezicht is uniek. Het maakt iemand tot wie hij is en hoe hij zich voelt. Esthetische tandheelkunde focust zich op de uiterlijke wensen van de patiënt. Het doel is om een harmonieus geheel te creëren tussen de verschillende aspecten van het gelaat. Reeds kleine correcties kunnen een grote verandering in esthetiek bewerkstelligen.

Soms zijn uitgebreidere behandelingen noodzakelijk om zowel de kleur, de vorm als de stand van de tanden te veranderen. Er wordt altijd gestreefd naar een natuurlijke stralende glimlach, waarbij de tanden in harmonie staan met het gelaat.

implantologie

Implantologie

Implantologie het vervangen van een of meerdere tanden door tandimplantaten. Implantaten zijn kunstmatige wortels, meestal vervaardigd uit Titanium, die in het bot geplaatst worden.

Op het moment dat zowel de behandelaar als de patiënt met de rug tegen de muur staan als het gaat om tandheelkundige oplossingen, biedt implantologie mogelijkheden die vroeger niet bestonden. Tandheelkundige implantologie is dan ook niet een vervanging van bestaande middelen, maar een uitbreiding, waarbij het ineens mogelijk blijkt om verloren tandfuncties door middel van implantaten en de daarop vervaardigde constructies terug te vinden.

Een en ander is afhankelijk van de mogelijkheid om implantaten te kunnen plaatsen. Zo is het bijvoorbeeld noodzakelijk dat er voldoende bot aanwezig is en ook op de juiste plaats. Binnen de implantologie is het op dit moment zo dat de esthetische wens de chirurgie dicteert.

De moderne implantaten hebben meestal een schroefvorm, die in het bot wordt geschroefd. Deze schroef zal na verloop van tijd vastgroeien in het bot door een proces dat osseointegratie heet. Nadat het implantaat is vastgegroeid in het bot kan er een vervanging gemaakt worden voor de verloren tanden.

Grofweg kan de indicatie verdeeld worden tussen vervanging van een tand, vervanging van meerdere tanden en vervanging van alle tanden.

Bij vervanging van een enkele tand zal er op het implantaat een kroon gemaakt worden.
Bij vervanging van meerdere tanden zal er meestal een brug gemaakt worden maar het implantaat kan ook dienen als ondersteuning van een uitneembare constructie zoals een frameprothese.
Bij vervanging van alle tanden in een kaak kan de opbouw bestaan uit een vaste brug of een uitneembare prothese welke verankerd wordt op de implantaten door middel van bijvoorbeeld drukknoppen of een staaf-huls constructie.
Een beoefenaar van de implantologie heet een implantoloog, dus de tandarts of kaakchirurg die implantaten plaatst.