Cookie- en privacybeleid

Cookie- en privacybeleid

Het bezoeken van de website impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring van de Privacy Verklaring en op die manier ook van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken.

Tandartsenpraktijk Peeters & Nuttens streeft ernaar uw privacy te handhaven en zorg te dragen voor de persoonlijke informatie die u ons verschaft door ze vertrouwelijk en zorgvuldig te behandelen.

Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die Tandartsenpraktijk Peeters & Nuttens verzamelt en de manieren waarop we deze persoonsgegevens gebruiken en verwerken.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is tandartsenpraktijk Peeters & Nuttens. // peeters.nuttens@gmail.com

Tandartsenpraktijk Peeters & Nuttens kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

Naam
Voornaam
E-mailadres

Verzameling en verwerking persoonsgegevens

Soms vraagt tandartsenpraktijk Peeters & Nuttens u om persoonsgegevens in te vullen. Die gegevens kunnen worden gebruikt om u verder te informeren over onze diensten.

Indien u dit niet wenst, kan u ons via een e-mail op peeters.nuttens@gmail.com eenvoudig laten weten dat u deze communicatie stop wil laten zetten. U kan via dezelfde weg op elk moment uw verstrekte gegevens inkijken, opvragen, wijzigen of verzet aantekenen tegen de verwerking ervan.

Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de manier waarop tandartsenpraktijk Peeters & Nuttens persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, kan u ons via hetzelfde e-mailadres contacteren.

Tandartsenpraktijk Peeters & Nuttens treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die via deze website worden verzameld en kan de verwerking ervan ook opdragen aan externe verwerkers. In beide gevallen neemt tandartsenpraktijk Peeters & Nuttens alle nodige maatregelen om de veiligheid en privacy van de verwerking te waarborgen. Uw gegevens zullen, behalve aan deze verwerkende partijen, daarnaast nooit aan derden worden doorgegeven.

Beveiliging persoonsgegevens

Tandartsenpraktijk Peeters & Nuttens verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van ongeoorloofde toegang tot en verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

In het uitzonderlijke geval van verlies van of inbreuk op uw persoonlijke data, engageert tandartsenpraktijk Peeters & Nuttens zich ertoe om dit verlies of inbreuk binnen de 72u te melden en noodzakelijke actie te ondernemen om verdere schade tegen te gaan.

Cookies

Op 5 juni 2012 is de cookiewetgeving van kracht in Europa. Deze wet bepaalt dat websites hun bezoekers duidelijk en volledig moeten informeren over het gebruik van cookies.

Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de gebruikerservaring op een website. Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn om de site te laten functioneren en registreren de door de bezoeker ingegeven voorkeuren (bv. taalkeuze) en herkennen de bezoeker wanneer deze de website opnieuw bezoekt.

Analytische cookies geven de beheerder van een website meer inzicht in hoe goed de website het doet. Hoeveel bezoekers telt de site? Hoe komen mensen er terecht? Welke pagina’s worden het meest bezocht?

Tracking cookies zijn in de eerste plaats bedoeld om een profiel van jou als internetgebruiker te creëren. Deze cookies worden tijdelijk op je toestel geplaatst en volgen je surfgedrag over verschillende websites heen.

Op de website van tandartsenpraktijk Peeters & Nuttens gebruiken wij enkel functionele cookies om de gebruikerservaring op de website te verbeteren. Wij gebruiken geen analytische cookies en ook geen tracking cookies.

Update Privacy Verklaring

Deze Privacy Verklaring kan, zonder voorafgaande verwittiging, aangepast worden in functie van wettelijke of andere evoluties. Wijzigingen treden in van zodra zij op deze website kenbaar worden gemaakt.

Klachten

Wanneer u klachten heeft betreffende de manier waarop tandartsenpraktijk Peeters & Nuttens uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan u ons contacteren via e-mail op peeters.nuttens@gmail.com.